Przygotowanie projektu

MAKIETY

 • Przygotuj swój projekt zgodnie z jedną z makiet dostępnych TUTAJ. Makieta zawiera format netto pracy, spady oraz margines bezpieczeństwa dla istotnych treści w projekcie.
 • Przed przesłaniem pliku sprawdź czy wyłączyłeś lub usunąłeś warstwę z makietą.

 • KOLORY I NAFARBIENIE

 • Przyjmujemy pliki wyłącznie w przestrzeni barwnej CMYK w oparciu o profil Coated FOGRA 39 (bez dołączania profilu).
 • Wszystkie kolory dodatkowe (np. Pantone, HKS) powinny być przekonwertowane do przestrzeni CMYK.
 • Maksymalne nafarbienie (TIL) wynosi 300% dla druku na papierach powlekanych i 270% dla druku na papierach niepowlekanych.
 • Nafarbienie składowych CMYK poniżej 5% może być niewidoczne przy wydruku.
 • Czarne aple powinny być wypełniane głęboką czernią: C:40 M:40 Y:40 K:100
 • Czerń dla fontów K100% - Linie kratki na kartach notesów powinny być wypełnione 100%K dla linii o grubości 0,1pkt oraz powyżej 20%K dla linii o grubości 0,3pkt i większych.

 • ROZDZIELCZOŚĆ

 • Rekomendowana rozdzielczość bitmap w projektach to 300 DPI.
 • Minimalna rozdzielczość druków wielkoformatowych powinna być ustalana na podstawie wymiarów projektu, zgodnie z poniższą tabelą:

  wymiary

  1m

  2m

  3m

  4m

  5m

  6m

  7m

  8m

  9m

  10m

  1m

  300dpi

  200dpi

  150dpi

  100dpi

  72dpi

  72dpi

  60dpi

  50dpi

  40dpi

  40dpi

  2m

  200dpi

  150dpi

  150dpi

  96dpi

  72dpi

  60dpi

  60dpi

  50dpi

  40dpi

  40dpi

  3m

  150dpi

  150dpi

  100dpi

  80dpi

  60dpi

  60dpi

  50dpi

  50dpi

  40dpi

  40dpi

  4m

  100dpi

  96dpi

  80dpi

  72dpi

  60dpi

  50dpi

  50dpi

  50dpi

  40dpi

  40dpi

  5m

  72dpi

  72dpi

  60dpi

  60dpi

  50dpi

  50dpi

  50dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  6m

  72dpi

  60dpi

  60dpi

  50dpi

  50dpi

  50dpi

  50dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  7m

  60dpi

  60dpi

  50dpi

  50dpi

  50dpi

  50dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  8m

  50dpi

  50dpi

  50dpi

  50dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  32dpi

  32dpi

  9m

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  32dpi

  32dpi

  32dpi

  10m

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  40dpi

  32dpi

  32dpi

  32dpi

 • FONTY

 • Wszystkie fonty w projekcie powinny być zamienione na krzywe.
 • Teksty w kolorze czarnym powinny mieć tylko jedną składową 100%K.
 • Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi: dla kroju jednoelementowego 8pkt, dla kroju dwuelementowego 10 pkt

 • SPADY I ZNACZNIKI DRUKARSKIE

 • Każdy projekt powinien posiadać spady 1,5-3mm. Dokładny wymiar spadu znajdziesz na makiecie do przygotowania projektu.
 • Nie umieszczaj znaczników drukarskich w projekcie.

 • FORMAT PLIKÓW

  Akceptujemy pliki w formacie PDF I TIFF.

  1. Format PDF (preferowany)
   • zgodność Acrobat 4 (PDF 1.3)
   • wszystkie fonty zamienione na krzywe lub osadzone w pliku
   • pliki rastrowe ze spłaszczonymi warstwami
   • bitmapy w pliku PDF w trybie CMYK 8 bit na kanał
   • bez osadzenia profilu kolorystycznego ICC
   • projekt wyśrodkowany na stronie
   • format 1:1
   • PDFy przygotowywane w programie CorelDraw powinny zawierać zrastrowane przejścia tonalne, soczewki i tym podobne efekty.


  2. Format TIFF (zalecany do projektów wielkoformatowych)
   • kompresja LZW CMYK 8 bit na kanał
   • wszystkie fonty zamienione na krzywe
   • Plik ze spłaszczonymi warstwami
   • Bez osadzenia profilu kolorystycznego ICC
   • Format 1:1
   • projekt wyśrodkowany na stronie


  Gdy przesyłasz więcej niż jeden plik upewnij się, że strony projektu są właściwie oznaczone w nazwie pliku.

  TŁA PRZEZROCZYSTE

  Projekty na tle przezroczystym wymagają poddruku bielą.

  1. Przygotuj projekt graficzny na jednej z makiet.
  2. Utwórz nową warstwę i nazwij ją White. Umieść ją nad warstwą projektu.
  3. Wklej na warstwę White elementy projektu, które mają być poddrukowane. Pamiętaj o zachowaniu spasowania.
  4. Jeśli elementy na warstwie White nie są wektorami, obrysuj je, wypełnij jednolitym kolorem i usuń obrysowane bitmapy z warstwy White.
  5. Utwórz kolor specjalny White (pisane wielką literą).
   • Corel X5: Narzędzia > Edytor palet > z listy rozwijanej wybierz: Palety użytkownika > Niestandardowe kolory dodatkowe > Dodaj kolor > w zakładce Modele wprowadź wartości CMYK > kliknij Dodaj do palety, a następnie kliknij Zamknij > wybierz utworzoną przed chwilą próbkę i zmień nazwę na: White (pisane z wielkiej litery) > kliknij Ok
   • Illustrator: Okno > Próbki > Nowa próbka > wpisz nazwę White (pisaną z wielkiej litery) > Typ koloru zmień na Kolor dodatkowy > wprowadź wartości CMYK > kliknij Ok
   • InDesign: Okno > Kolor > Próbki > Nowa próbka koloru > wpisz nazwę White (pisaną z wielkiej litery) > Typ koloru zmień na Kolor dodatkowy > wprowadź wartości CMYK > kliknij Ok
  6. Wypełnij próbką White elementy projektu przeznaczone do poddrukowania.
  7. Dodaj atrybut Overprint (nadrukuj) dla wypełnienia i obrysu wszystkich obiektów warstwy White.
   • Corel: zaznacz obiekt i kliknij prawym przyciskiem myszy > Nadrukuj wypełnienie, Nadrukuj obrys
   • Illustrator: Okno > Atrybuty > zaznacz Wypełnienie nadruku, Obrys nadruku
   • InDesign: Okno > Wyjście > Atrybuty > zaznacz Nadruk wypełnienia, Nadruk obrysu


  Odradzamy poddruk dla drobnych tekstów i elementów graficznych z powodu trudności ze spasowaniem obiektów.
  Dla poddruku zalecane jest wypełnienie jednolite, jednak można wykonać w projekcie przejścia tonalne lub użyć wartości pośrednich w zakresie 0-100%

  USZLACHETNIENIA

  Lakier wybiórczy UV Do wykonania projektu z wybiórczym uszlachetnieniem lakierem UV potrzebna jest maska lakieru.

  1. Utwórz projekt na jednej z makiet
  2. Utwórz maskę lakieru- skopiuj elementy projektu, które chcesz pokryć lakierem i wklej zachowując spasowanie na kolejnej stronie lub obszarze roboczym.
  3. Sprawdź, czy elementy maski spełniają następujące kryteria:
   • najmniejszy element musi mieć powyżej 0,4mm;
   • odstęp między elementami nie może być mniejszy niż 0,5mm;
   • wielkość tekstu nie powinna być mniejsza niż 14pkt
  4. Nadaj elementom na masce lakieru jednolicie czarne wypełnienie 100%K
  5. Zapisz plik jako wielostronicowy plik PDF zachowując porządek stron/obszarów roboczych:
   • str. 1 druk CMYK awers;
   • str. 2 druk CMYK rewers;
   • str. 3 lakier UV awers;
   • str. 4 lakier UV rewers
  6. Jeśli zamawiasz druk lakierowany jednostronnie wstaw w odpowiednim miejscu pustą stronę tak aby plik PDF składał się z czterech stron.


  Możliwe jest przesunięcie lakierowanej powierzchni względem druku o 0,3mm.